pc vastgoed ontwikkelt

Villa’s op maat

Samen ontwikkelen op basis van vertrouwen, dat is het uitgangspunt. Wij bouwen niet alleen aan de huizen, maar ook aan relaties met onze klanten. Vertrouwen is het fundament van ons bedrijf, dat maakt dat wij hoge kwaliteit tegen een eerlijke prijs kunnen bieden. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar is het niet: het stelt hoge eisen aan de samenwerking.

We nemen de regie in het proces waarbij uw droomhuis tot stand komt, waarbij de route minstens zo belangrijk is als het bereiken van de eindbestemming. We zetten onze kennis en relaties in om uw woning naar wens binnen uw randvoorwaarden te realiseren. Ook als het gaat om de wijze van financieren, het moment van verkoop eigen woning of de aankleding van uw nieuwe huis. We hebben korte communicatielijnen en zijn open en transparant. Dat verwachten we ook van onze klanten en partners.

Contact

Heeft u interesse? Neem gerust contact met ons op, wij plannen met u graag een oriënterend gesprek.

Stappenplan

Ontwikkelen en bouwen doet PC Vastgoed met u samen. We volgen zes belangrijke stappen in het proces tot aan de oplevering van een villa op maat: oriëntatie, het voorlopig ontwerp, de prijs, een definitief ontwerp, de koopovereenkomst en het bouwen. Een korte beschrijving per fase.

Stap 1: Oriëntatie

In deze fase vind een oriënterend gesprek plaats bij PC Vastgoed op kantoor. Hierbij inventariseren wij graag uw woonwensen en uw beschikbare budget. Daarnaast leggen wij graag onze werkwijze uit hoe een villa op maat samen ontwikkelt wordt.

Stap 2: Voorlopig ontwerp

Samen met u en de architect maken we vrijblijvend een ontwerp op maat. Dit kan op basis van een ontworpen ‘basis-villa’ met aanpassingen naar wens, of we maken een geheel nieuw individueel ontwerp. Het geheel passend op het kavel van uw wens en binnen de op het project afgestemde architectuur.

Stap 3: Prijs

Indien het voorlopig ontwerp naar wens is, maken wij daarvan een prijsopgave: de totale koop-/aanneemsom van de villa op maat, inclusief kavel, vrij op naam (v.o.n.). Op basis hiervan beslist u of u verder gaat met de aankoop van de woning.

Stap 4: Definitief ontwerp

Over het algemeen vinden nog aanpassingen plaats op het voorlopig ontwerp. Extra grote en/of kleine wensen dan wel aanpassingen kunnen in deze fase nog worden vertaald. Dit resulteert in het definitieve ontwerp met de definitieve prijs. Hierop geeft u akkoord voordat u tot aankoop over gaat.

Stap 5: Koopovereenkomst

In deze fase koop u de woning. Er wordt met de bouwondernemer een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst wordt door PC Vastgoed zorgvuldig voorbereid, zodat alle individuele wensen juist zijn vertaald. Na ondertekening van de overeenkomst, is de bouwondernemer uw verdere aanspreekpunt.

Stap 6: Bouwen

Voorafgaand aan de bouw krijgt u in een aantal ‘kopersgesprekken’ met de bouwondernemer nog de gelegenheid in een aantal afbouwopties te kiezen. Bijvoorbeeld de kleur van de exacte gevelsteen of extra installatie aansluitpunten. De bouwondernemer houd u op de hoogte van de voortgang van de bouw, tot aan de oplevering van uw villa. PC Vastgoed blijft betrokken bij het gehele bouwproces.